Poznejte náš spolek

Jsme rádi, že Vám můžeme představit spolek I4U

Spolek I4U z anglického názvu "I for you" ("Já pro Tebe") vznikl v únoru 2009 a podílí se, nebo přímo realizuje, některé zajímavé projekty.

V rámci našich projektů a vybraných služeb klademe důraz na pomoc lidem v oblastech, které se jich týkají. Věnujeme se zejména oblastem duchovním, zdravotním nebo mezilidským vztahům. Pomáháme také dětem a mladým lidem

 

Na co se zaměřujeme:

Naším posláním je pomáhat druhým. Proto se, dle možností, zaměřuje na následující oblasti::

- Osvětová a preventivní činnost v oblastech zdravého životního stylu a zvyšování kvality života

- Šíření propagačních materiálů, tiskovin, publikací a elektronických nosičů se zaměřením na zdraví, duchovní témata a mezilidské vztahy

- Rozvoj a výchova lidského jedince v duchu křesťanských zásad s hlavním důrazem na děti, mládež, seniory a handicapované

- Pořádání zajímavých akcí, zejména přednášek, workshopů, seminářů, výstav a jiných vzdělávacích aktivit, koncertů a beneficí nebo jejich zajištění

- Organizování volného času a aktivit souvisejících s posláním a cíli spolku

- Poskytování pomoci a podpory sociálně slabým jedincům, dětem nebo mládeži

- Poskytování pomoci a podpory jiným humanitárním a neziskovým organizacím

- Poskytování darů a finančních příspěvků fyzickým a právnickým osobám, nadacím, občanským sdružením nebo církvím

 

Projekty a služby

Získejte více informací o našich klíčových projektech a aktivitách, které realizujeme nebo na kterých se podílíme...

Benefice

Podílíme se na benefičních koncertech, které pomáhají zejména dětem a mládeži. Výtěžek je určen na projekty sociálně-právní ochrany dětí a jejich potřeby. V rámci možností našich, a jednotlivých dárců, jsou podpořeny například zájmové kroužky, učební a studijní pomůcky nebo například nákladná léčba. Benefice jsou pořádány zejména v Českém Těšíně a Jablunkově.

Jsme rádi, že tak můžeme alespoň částečně přispět ke zlepšování života dětí a mladých lidí.

BibleTV

BibleTV je křesťanská internetová televize, která se zaměřuje na témata duchovní a zdravotní. Pravidelně svým divákům zprostředkovává zajímavé bohoslužby, přednášky, dokumenty nebo reportáře. Spolek I4U se podílí, v rámci svým aktivit, na tvorbě vybraných pořadů pro tuto televizi.

Více informací: www.BibleTV.cz

Chutná Vám?

Připravujeme projekt, který pomůže lidem zorientovat se v obrovském množství potravin na našem trhu. Projekt Chutná Vám? se zacílí především na podporu kvalitních potravin. Zároveň poukáže na méně kvalitní potraviny nebo ty, které jsou dokonce škodlivé.

Mnozí lidé podceňují špatnou kvalitu a škodlivost některých potravin, což může mít velký vliv na jejich zdraví. Proto projekt Chutná Vám? pomůže lidem nalézt potraviny, které jsou velmi kvalitní a cenově přijatelné a především - zaslouží si jejich pozornost!

Více informací: Již brzy!

Klub zdraví

Posláním Klubu zdraví je pomáhat v oblastech, které se dotýkají každého z nás. Klub zdraví se zaměřuje zejména na prevenci zdraví, mezilidské vztahy nebo potraviny. Spolupracuje s lékaři, specialisty na mezilidské vztahy, odborníky na potraviny a výživu nebo například kuchaři. Spolek I4U se podílí na realizaci Klubu zdraví v Českém Těšíně.

Více informací: www.klub-zdravi.cz

 

Krásy Česka a Slovenska

Unikátní Česko-slovenský projekt Krásy Česka a Slovenska je nyní připravován. V celé České a Slovenské republice je mnoho nádherných míst a žijí zde velmi zajímaví a nádherní lidé. Možná to tak na první pohled nevypadá, možná si toho ve svém shonu mnohdy ani nevšimneme... Ale zkusme se někdy zastavit, zkusme si prohlédnout přírodu z blízka, podívat se například na oblohu, zvířata nebo lidi kolem nás důkladněji. Zastavme se a odpočívejme. Zkusme se prostě podívat na tu nádheru, kterou kolem nás Pán Bůh stvořil... :-)

Více informací: Již brzy!

 

Světové Muzeum a Knihovna Bible

Světové Muzeum a Knihovna Bible postupně vytváří kvalitní a důstojné místo, které zpřístupňuje unikátní exponáty Biblí, duchovních knih a mnoho dalších zajímavostí široké veřejnosti. Světové Muzeum a Knihovna Bible vlastní rozsáhlý fond Biblí, křesťanské literatury, obrazů, materiálů pro děti a mladé a mnoha dalších zajímavostí.
Postupně jsou zpřístupňovány lidem všech věkových kategorií. Celá sbírka se neustále rozšiřuje o různé zajímavosti z celého světa. Na vybraných projektech také spolupracuje s mnoha odborníky i dobrovolníky z různých částí světa.

Více informací: www.MuzeumBible.cz

 

Odborníci Do Škol

Spolek I4U, ve spolupráci Hamri Plus s.r.o. a jednotlivými partnery, realizuje Česko-slovenský projekt, který si klade za cíl pomoci mladým lidem, pedagogům a samozřejmě firmám v oblastech, které v současnosti patří k nejpalčivějším v České republice a na Slovensku.

Projekt Odborníci Do Škol přivádí významné osobnosti z průmyslu a služeb do škol, aby se podělili o své životní cesty a pracovní zkušenosti. Motivuje také děti a mladé ke svému dalšímu osobnímu rozvoji.

Více informací: www.OdborniciDoSkol.cz

 

Prevence zdraví

Připravujeme projekt, který svou komplexností pomůže řešit palčivé problémy v České republice v otázkách zdraví. Jednotlivé informační kampaně, praktické rady a informace, besedy a přednášky nebo například bohatá databáze zdravých a chutných receptů mají pomoci snížit výskyt závažných onemocnění mezi lidmi.
Cílem projektu je, ve spolupráci s mnoha odborníky, pomoci snížit výdaje na zdravotní péči státu, pojišťoven, firem a především občanů. Rádi také pomůžeme běžným lidem vyhnout se mnoha zdravotním problémům (nebo je výrazně eliminovat) a s tím souvisejícím komplikacím a starostem.

Více informací: Již brzy!

 

Starý klášter

Starý klášter v Jablunkově je dostupný veřejnosti. V jedné z částí sídlí Světové Muzeum a Knihovna Bible, ve druhé v současnosti probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Návštěvníci si nyní mohou prohlédnout nejen unikátní sbírku Biblí, křesťanské literatury a mnoha dalších zajímavostí, ale mohou nahlédnou do některých dalších částí objektu, které nabízí mnohdy nádherné a unikátní ukázky stavebního umu mistrů 19. století.

Spolek I4U tento klášter zachraňuje a postupně rekonstruuje s cílem zpřístupnit tuto památku veřejnosti a také vytvořit důstojné místo pro Knihu knih.

Více informací: www.StaryKlaster.cz

 

TOP region

Poznejte nádherný region na pomezí České republiky, Slovenska a Polska. Region Trojmezí patří mezi velmi zajímavé evropské regiony - TOP regiony. Objevte zajímavé památky a turistická místa, poznejte pěknou přírodu nebo si odpočiňte v některém z wellness center na české, slovenské nebo polské straně.

Region Trojmezí také umožňuje prožít aktivní dovolenou pro pěší turistiku, cykloturistiku nebo zimní sporty v některém z mnoha lyžařských středisek. Spolek I4U pomáhá s propagací a podporou TOP regionu Trojmezí

Více informací: www.TOPregion.eu

 

Spolupracujeme

Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s řadou skvělých partnerů z celého světa...

V rámci našich projektů spolupracujeme s celou řadou partnerů z České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Spojených států, Velké Británie a mnoha dalších zemí. Jsme vděční, že spolupráce je na korektní úrovni, dlouhodobá a především přínosná pro naše návštěvníky, klienty a uživatele.

Mezi naše partnery mimo jiné patří:

- malé i velké firmy, drobní živnostníci
- města a obce
- média
- odborníci z vybraných profesí
- PR a reklamní agentury
- školy
- neziskové organizace
- a další...

 

Spolupracujte s námi

Stále jsme otevření různým formám spolupráce...

Pokud vnímáte, že byste nám mohli nabídnout zajímavou formu spolupráce v oblastech, na které se zaměřujeme, neváhejte nás kontaktovat.

Rádi s Vámi posoudíme případné možnosti :-)

 

Kontaktujte nás

Spolek I4U
Polní 411
739 61 Třinec
Česká republika

i4u(at)spoleki4u.cz

+420 733 139 882

Vaše zpráva nám byla zaslána. Děkujeme!