Poznejte náš spolek

Jsme rádi, že Vám můžeme představit spolek I4U

Spolek I4U z anglického názvu "I for you" ("Já pro Tebe") vznikl v únoru 2009 a podílí se, nebo přímo realizuje, některé zajímavé projekty.

V rámci našich projektů a vybraných služeb klademe důraz na pomoc lidem v oblastech, které se jich týkají. Věnujeme se zejména oblastem duchovním, zdravotním nebo mezilidským vztahům. Pomáháme také dětem a mladým lidem.

 

Na co se zaměřujeme:

Naším posláním je pomáhat druhým. Proto se, dle možností, zaměřuje na následující oblasti:

- Osvětová a preventivní činnost v oblastech zdravého životního stylu a zvyšování kvality života

- Šíření propagačních materiálů, tiskovin, publikací a elektronických nosičů se zaměřením na zdraví, duchovní témata a mezilidské vztahy

- Rozvoj a výchova lidského jedince v duchu křesťanských zásad s hlavním důrazem na děti, mládež, seniory a handicapované

- Pořádání zajímavých akcí, zejména přednášek, workshopů, seminářů, výstav a jiných vzdělávacích aktivit, koncertů a beneficí nebo jejich zajištění

- Organizování volného času a aktivit souvisejících s posláním a cíli spolku

- Poskytování pomoci a podpory sociálně slabým jedincům, dětem nebo mládeži

- Poskytování pomoci a podpory jiným humanitárním a neziskovým organizacím

- Poskytování darů a finančních příspěvků fyzickým a právnickým osobám, nadacím, občanským sdružením nebo církvím

 

Projekty a služby

Získejte více informací o našich klíčových projektech a aktivitách, které realizujeme nebo na kterých se podílíme...

Světové Muzeum a Knihovna Bible

Světové Muzeum a Knihovna Bible postupně vytváří kvalitní a důstojné místo, které zpřístupňuje unikátní exponáty Biblí, duchovních knih a mnoho dalších zajímavostí široké veřejnosti. Světové Muzeum a Knihovna Bible vlastní rozsáhlý fond Biblí, křesťanské literatury, obrazů, materiálů pro děti a mladé a mnoha dalších zajímavostí.
Postupně jsou zpřístupňovány lidem všech věkových kategorií. Celá sbírka se neustále rozšiřuje o různé zajímavosti z celého světa. Na vybraných projektech také spolupracuje s mnoha odborníky i dobrovolníky z různých částí světa.

Více informací: www.MuzeumBible.cz

BIBLE VČERA, DNES a ZÍTRA

Unikátní putovní výstavy která přibližovala Bibli a její poselství. Výstava od roku 2009 do 2016 putovala po celé České a Slovenské republice. Zavítala do bezmála 120 měst a obcí a vidělo jí cca 120 000 lidí.Výstava Bible obsahovala cca 500 exponátů od poloviny 16. století do současnosti. Součástí byly besedy a přednášky na zajímavá témata pro školy a veřejnost.
Výstava byla realizována především ve spolupráci s městskými, obecními a regionálními knihovnami. V současnosti je celá expozice součástí Muzea Bible v Jablunkově. Nicméně plánujeme výstavu opět realizovat...

Více informací: www.VystavaBible.cz

BibleTV

BibleTV je křesťanská internetová televize, která se zaměřuje na témata duchovní a zdravotní. Pravidelně svým divákům zprostředkovává zajímavé bohoslužby, přednášky, dokumenty nebo reportáře. Spolek I4U se podílí, v rámci svým aktivit, na tvorbě vybraných pořadů pro tuto televizi.

Více informací: www.BibleTV.cz

Duchovní víkend pro podnikatele a manažery

V současnosti připravujeme, ve spolupráci s dalšími partnery, duchovní víkendy pro české a slovenské manažery a podnikatele. Cílem setkání bude nabídnout prostor pro duchovní a osobní ztišení, zklidnění a relaxaci. V rámci výkendů proběhnou zajímavé přednášky, besedy nebo koncerty. Účastníci se budou moci sdílet se svými radostmi, zkušenostmi i starostmi z podnikání. Bude se jednat o víkend plný povzbuzení a posílení. Start plánujeme v druhé polovině roku 2021 nebo začátkem 2022.

Více informací: Již brzy

Benefice

Podílíme se na benefičních koncertech, které pomáhají zejména dětem a mládeži. Výtěžek je určen na projekty sociálně-právní ochrany dětí a jejich potřeby. V rámci možností našich, a jednotlivých dárců, jsou podpořeny například zájmové kroužky, učební a studijní pomůcky nebo například nákladná léčba. Benefice jsou pořádány zejména v Českém Těšíně a Jablunkově. Benefice probíhají od roku 2009.

Jsme rádi, že tak můžeme alespoň částečně přispět ke zlepšování života dětí a mladých lidí.

BibleTV

BibleTV je křesťanská internetová televize, která se zaměřuje na témata duchovní a zdravotní. Pravidelně svým divákům zprostředkovává zajímavé bohoslužby, přednášky, dokumenty nebo reportáře. Spolek I4U se podílí, v rámci svým aktivit, na tvorbě vybraných pořadů pro tuto televizi.

Více informací: www.BibleTV.cz

Klub zdraví

Posláním Klubu zdraví je pomáhat v oblastech, které se dotýkají každého z nás. Klub zdraví se zaměřuje zejména na prevenci zdraví, mezilidské vztahy nebo potraviny. Spolupracuje s lékaři, specialisty na mezilidské vztahy, odborníky na potraviny a výživu nebo například kuchaři. Spolek I4U se podílí na realizaci Klubu zdraví v Českém Těšíně.

Více informací: www.klub-zdravi.cz

Prevence v oblasti zdraví

Připravujeme projekt, který svou komplexností pomůže řešit palčivé problémy v České republice v otázkách zdraví. Jednotlivé informační kampaně, praktické rady a informace, besedy a přednášky nebo například bohatá databáze zdravých a chutných receptů mají pomoci snížit výskyt závažných onemocnění mezi lidmi.
Cílem projektu je, ve spolupráci s mnoha odborníky, pomoci snížit výdaje na zdravotní péči státu, pojišťoven, firem a především občanů. Rádi také pomůžeme běžným lidem vyhnout se mnoha zdravotním problémům (nebo je výrazně eliminovat) a s tím souvisejícím komplikacím a starostem.

Více informací: Již brzy!

eRecenze.eu

Projekt, jehož cílem je sdílet recenze, testy a zkušenosti s výrobky a službami. Jeho cílem je pomoci zlepšit kvalitu různých výrobků nebo služeb v České republice. Projekt také chce měnit věci k lepšímu! Cílem je také podporovat kvalitu, slušnost, lidskost a zároveň upozorňovat na různé negativní jevy v naší společnosti (odvody, lži, špatné chování, aroganci...). eRecenze.eu vznikly v roce 2021.

Více informací: www.eRecenze.eu

Starý klášter

Starý klášter v Jablunkově je dostupný veřejnosti. V jedné z částí sídlí Světové Muzeum a Knihovna Bible, ve druhé v současnosti probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Návštěvníci si nyní mohou prohlédnout nejen unikátní sbírku Biblí, křesťanské literatury a mnoha dalších zajímavostí, ale mohou nahlédnou do některých dalších částí objektu, které nabízí mnohdy nádherné a unikátní ukázky stavebního umu mistrů 19. století.

Spolek I4U tento klášter zachraňuje a postupně rekonstruuje s cílem zpřístupnit tuto památku veřejnosti a také vytvořit důstojné místo pro Knihu knih.

Více informací: www.StaryKlaster.cz

Odborníci Do Škol

Spolek I4U, ve spolupráci Hamri Plus s.r.o. a jednotlivými partnery, realizuje Česko-slovenský projekt, který si klade za cíl pomoci mladým lidem, pedagogům a samozřejmě firmám v oblastech, které v současnosti patří k nejpalčivějším v České republice a na Slovensku. Projekt Odborníci Do Škol přivádí významné osobnosti z průmyslu a služeb do škol, aby se podělili o své životní cesty a pracovní zkušenosti. Motivuje také děti a mladé ke svému dalšímu osobnímu rozvoji.

Více informací: www.OdborniciDoSkol.cz

Studuj techniku a řemeslo

Projekt, který se snaží motivovat děti a mladé k většímu zájmu o technicky a řemeslně zaměřené obory. Ve spolpráci s některými českými a slovenskými firmami a odborníky přibližujeme krásu technicky a řemeslně zaměřených oborů a především jejich potenciál.
Česká a Slovenská republika vždy byly především technicky zaměřené zěmě, ve kterých vznikalo (a vzniká) spoustu zajímavých nápadů, projektů, výrobků nebo služeb. Spolek I4U, ve spolupráci s jednotlivými partnery, se také snaží pomáhat naplnit potřeby některých firem, kterým chybí zaměstnanci v technicky zaměřených oborech.

Více informací: www.Studuj-Techniku.cz

Uč se a vyhraj!

Soutěž Uč se a vyhraj! je určena pro všechny žáky a studenty. Cílem soutěže je ocenit pilné žáky a studenty a alespoň touto formou jim nabídnout možnost získat "malé ocenění" za svou píli a snahu při svém studiu... Do soutěže se může zapojit každý žák a student z celé České nebo Slovenské republiky (základní školy, střední odborné školy, střední školy nebo gymnázia - maturitní nebo učební obory, vyšší odborné školy nebo vysoké školy).

Více informací: www.Uc-Se.cz

Nejlepší nápad

Projekt Nejlepší nápad podporuje zajímavé nápady, náměty nebo inovace výrobků a služeb žáků a studentů základních, středních a vysokých škol z části Moravskoslezského a Žilinského kraje. V každém regionu žijí schopní a nadaní mladí lidé se zajímavými nápady, které chceme objevovat, oceňovat a dále pomáhat rozvíjet… Pilotně je projekt od roku 2021 spuštěn právě v regionu Těšínska, Třinecka, Jablunkovska a Kysuc. Pokud se osvědčí, předpokládáme jeho postupné rozšíření i do jiných regionů České a Slovenské republiky

Více informací: www.Nejlepsi-Napad.cz

Spolupracujeme

Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s řadou skvělých partnerů z celého světa...

V rámci našich projektů spolupracujeme s celou řadou partnerů z České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Spojených států, Velké Británie a mnoha dalších zemí. Jsme vděční, že spolupráce je na korektní úrovni, dlouhodobá a především přínosná pro naše návštěvníky, klienty a uživatele.

Mezi naše partnery mimo jiné patří:

- malé i velké firmy, drobní živnostníci
- města a obce
- média
- odborníci z vybraných profesí
- PR a reklamní agentury
- školy
- neziskové organizace
- a další...

 

Spolupracujte s námi

Stále jsme otevření různým formám spolupráce...

Pokud vnímáte, že byste nám mohli nabídnout zajímavou formu spolupráce v oblastech, na které se zaměřujeme, neváhejte nás kontaktovat.

Rádi s Vámi posoudíme případné možnosti :-)

 

Kontaktujte nás

Spolek I4U
Nádražní 52
739 91 Jablunkov
Česká republika

i4u@spoleki4u.cz

+420 605 015 604

Vaše zpráva nám byla zaslána. Děkujeme!