Občanské sdružení I4U

Odborníci Do Škol

Co  projekt řeší

 • nedostatek správných vzorů mezi dětmi a mladými lidmi
 • nedostatek motivace mezi dětmi a mladými lidmi k rozvoji a maximálnímu využití svých darů a nadání
 • slabé využití obrovského potenciálu mladých lidí
 • nedostatek odbornosti a kvalitního vzdělání mezi mladými lidmi
 • slabé možnosti odborného a profesního růstu mezi mladými
 • vzrůstající počet mladých lidí, kteří jsou po škole neuplatnitelní na trhu práce
 • vzrůstající počet mladých, kterým se nechce pracovat - nemají motivaci ani důvod
 • nezájem mladých lidí o perspektivní obory a ty obory, ve kterých chybí odborníci (zaměstnanci)
 • únava a vyčerpání pedagogů na všech typech škol, nedostatek jejich motivace
 • nedodatek odborných a profesních zkušeností mezi mnohými pedagogy
 • malé možnosti odborného a profesního růstu mezi pedagogy
 • nedostatek odborníků a pracovníků mezi firmami ze všech oborů a oblastí
 • vysoké výdaje státu na sociální politiku a podporu v nezaměstnanosti, zejména mezi mladými
 • vysoké výdaje, někdy zcela zbytečné, na mnohdy neefektivní, neodborné a zastaralé vzdělávání
 • slabá provázanost škol s firmami a potřebami trhu práce včetně nepružnosti
 • mnohdy slabá prestiž ČR v zahraničí
 • nizká konkurenceschopnost mnohých českých firem v samotné ČR i v zahraničí
 • slabé využití obrovského potenciálu, který ČR má - díky lidským zdrojům
 • slabé využití potenciálu regionů ČR

 

Uvedli jsme několik hlavních důvodů, proč jsme se rozhodli projekt, ve spolupráci s jednotlivými partnery, realizovat. Při stanovení oblastí vycházíme z dlouholetých zkušeností, pozorování a mnohých rozhovorů s mladými lidmi, pedagogy i zástupci firem z mnoha měst a obcí České republiky a Slovenska.

 

Zkušenosti z celé České republiky a Slovenska

Díky některým naším projektům, zejména unikátní putovní výstavě BIBLE VČERA, DNES a ZÍTRA, jsme od roku 2009 zavítali do cca 120 města a obcí ČR a Slovenska, hovořili s desítkami tisíc lidí, realizovali přednášky k cca 60-70 000 mladých lidí. Několikadenní pobyty v jednotlivých městech a obcíh a poznání prostředí nám umožnilo získat velmi ucelený přehled a zkušenosti o výše zmíněných problémech a především - nalézt velmi jednoduché, i když možná zdlouhavé, řešení.

Na jednotlivých řešeních jsme se nezávisle shodli s mnoha mladými lidmi, pedagogy i zástupci firem. MOžná jednotlivá řešení nejsou ideální, ale je potřeba někde začít...

 

Konkrétní kroky k dosažení cílů

 • pravidelně pořádat odborné a tématické přednášky a besedy se zajímavými a úspěšnými lidmi z vybraných oborů
 • pravidelné přednášky související s vybranými obory
 • pořizovat televizní záznamy vybraných přednášek a besed
 • systematická práce s dětmi a mladými lidmi
 • podpora odborného a profesního vzdělávání mezi mladými
 • podpora odborného a profesního vzdělávání mezi pedagogy
 • konkrétní podpora nadějných talentů mezi mladými lidmi
 • podpora demotivovaných a unavených pedagogů
 • odstranit nebo výrazně zmírnit legislativní a fianční důvody vedoucí k silné demotivaci mladých lidí, zaměstnanců a firem obecně

 

Významné osobnosti

Do projektu se postupně zapojují osobnosti, které budou hlavními vzory – řečníky přednášek nebo workshopů:

 • významné osobnosti podnikatelského prostředí – majitelé významných firem a jejich představitelé s lokálním, regionálním, národním i mezinárodním významem z mnoha oborů průmyslu a služeb (IT, strojírenství, automotive, stavebnictví a řemesla, potravinářství, hutnictví, zemědělství, zdravotnictví, finance...)
 • významné osobnosti z jednotlivých oborů a služeb – významní odborníci ve svých oborech, vědci, lékaři…
 • významné osobnosti veřejného života - vybraní politici a představitele státu, krajů, měst a obcí

 

Cílové skupiny

 • žáci a studenti ZŠ, SŠ a VŠ - cca 500 000 žáků a studentů
 • pedagogové a školy - cca 5 000 škol a cca 70 000 pedagogických pracovníků
 • firmy a její zaměstnanci - cca 20 000 firem a 500 000 zaměstnanců
 • nezaměstnaní - cca 300 000 nezaměstnaných

 

Spuštění projektu

Rádi bychom projekt spustili během podzimu 2016...

 

Více informací

Máte-li zájem získat podrobnější informace k projektu a jednotlivým tématům včetně dotazů, případně máte zájem o zapojení se do projektu nebo nabízíte konkrétní pomoc, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat:

 • Petr Hamrozi, manager projektu
 • Spolek I4U, Polní 411, 739 61  Třinec
 • E-mail: petr.hamrozi (at) i4u-os.cz
 • Mobil: +420 733 139 882 (CZ), +421 949 311 148 (SK)

 

Podrobnější informace naleznete také na

www.i4u-os.cz/odbornici

Page generated in 0.435 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál