Občanské sdružení I4U

Světové Muzeum a Knihovna Bible

V současnosti připravujeme unikátní projekt světového formátu. Světové Muzeum a Knihovna Bible si klade za cíl vytvořit kvalitní a důstojné místo, které zpřístupní unikátní exponáty Biblí a duchovních knih široké veřejnosti. Vše bude doplněno rozsáhlým přiblížením biblických dob i křesťanských hodnot. Součástí bude postupně také rozsáhlý fond Biblí a křesťanské literatury, který bude k dispozici čtenářům všech věkových kategorií...

 

Proč muzeum a knihovna?
Myšlenka na "důstojné místo" prezentující a přibližující Bibli, i její poselství, vznikala postupně, především díky realizaci unikátní putovní výstavy BIBLE VČERA, DNES a ZÍTRA, která postupně navštěvuje celou Českou a Slovenskou republiku. Výstava zahájila svou pouť v dubnu 2009 a od té doby navštívila desítky měst a obcí.
Uvědomujeme si hodnotu této sbírky, ale především Bible a jejího poselství. Lidé mají o pravé křesťanské (biblické) hodnoty stále zájem, zejména ti moudří :-). Bible je téma, které je rozsáhlé a především její obsah mnoha lidem "velmi pomáhá". Věříme, že s Boží pomocí se tak podaří vytvořit důstojné zázemí Bible, křesťanské literatury a pravých duchovních hodnot.

 

Co je základem?
Základem pro připravované světové muzeum a knihovnu je rozsáhlá sbírka Biblí a křesťanské literatury v desítkách jazyků. Nejstarší exponáty pocházejí z druhé poloviny 16. století, konkrétně rok 1540, 1549 a 1556-7. V současnosti sbírka čítá cca 500-600 exponátů v různých formátech a provedeních a neustále se rozšiřuje. Část sbírky v tuto chvíli putuje v rámci výstavy BIBLE VČERA, DNES a ZÍTRA.
Kromě exponátů Biblí a křesťanské literatury jsou k dispozici i jiné exponáty související s Biblí a jejím poselstvím. K vidění jsou různé mapy, atlasy, historické přehledy, hudební nástroje, fotografie. Materiálů je celá řada :-).

 

Jaký je náš cíl?
Jedná se o dlouhodobý projekt - na několik desetiletí, ale věříme, že s Boží a Tvou pomocí bude možné tento projekt postupně realizovat. Postupně proto tvoříme zázemí pro vytvoření muzea a knihovny Bible, které bude mimo jiné obsahovat:

 • Bible a křesťanská literatura z co největšího počtu zemí a v co nejvíce jazycích - pokud často cestujete - je to obrovská výhoda :-)
 • historické Bible a křesťanské materiály a ty, ke kterým se váží zajímavé (silné) životní příběhy
 • přiblížení biblických dob a míst - např. jak se žilo v Babylónské říši, Médo-Pérské, Římské, apod.
 • rozlehlý park s příbližením biblických zajímavostí - např. olivový háj, apod.
 • sekce vyhrazená pro děti a rodiny
 • obrazy a obrázky na biblické příběhy
 • informace o významných osobnostech souvisejících s Biblí - Hus, Komenský, Masaryk, apod.
 • různé formy dlouhodobé spolupráce se školami a jinými organizacemi
 • a mnoho dalších zajímavostí a souvisejících projektů :-)

 

Kde bude světové muzeum a knihovna sídlit?
Předpokládáme strategicky dobře dostupné místo (vlakem, automobilem, autobusem) a místo, kde je možné postupně zakoupit rozsáhlý pozemek pro muzeum a knihovnu. S největší pravděpodobností se bude jednat o město na severní Moravě a ve Slezsku - Český Těšín, Třinec, Karviná, Havířov.. Vše záleží na vhodné budově i podmínkách :-). Jednou z poboček možná bude i Praha.

 

Potřebujeme Vaší pomoc!
Pokud se Vám myšlenka a vize světového muzea a knihovny Bible líbí, rádi bychom Vás požádali o pomoc při přípravě a realizaci tohoto projektu.

1. Vhodný pozemek (případně i s nemovitostí)
- hledáme vhodný pozemek (může být i s nemovitostí) za výhodných podmínek (jelikož je projekt neziskový, jsou možnosti omezené), nejlépe v lokalitách Český Těšín, Třinec, Karviná, Havířov, Ostrava, Frýdek-Místek. Samozřejmě se ale nebráníme i jiné "zajímavé nabídce". Pro případnou pobočku v Praze hledáme také vhodnou nemovitost

 

2. Další exponáty Biblí, křesťanské literatury i souvisejících materiálů
Naším cílem je vytvořit kvalitní muzeum a knihovnu světového formátu. Uvědomujeme si, že se jedná o dlouhodobou záležitost. Nicméně je potřeba někde začít :-). Proto i nadále hledáme zajímavé exponáty Biblí a křesťanské literatury (v různém stáří, stavu, provedení, se zajímavými příběhy...), samozřejmě také různé doplňkové materiály - např. hudební nástroje z biblických dob, mapy, obrazy, fotografie, apod.

Tyto exponáty a zajímavosti můžete pro projekt:

 • darovat
 • dlouhodobě zapůjčit
 • nabídnout k odkoupení

 

3. Finanční prostředky
Celý projekt je finančně velmi náročný. Proto bychom Vás rádi požádali o finanční příspěvky v jakékoliv výši (jednorázové a / nebo pravidelné). Finanční prostředky pokrývají (a budou pokrývat) celý projekt muzea a knihovny Bible. Mezi náklady patří zejména:

 • pořízení nemovitosti (sídla muzea) a její rekonstrukci (úpravu)
 •  provoz nemovitosti - energie, provozní náklady (propagace, telekomunikace), apod.
 • pořízení zajímavých exponátů Biblí a křesťanské literatury (staré, exotické, jinak zajímavé)
 • náklady na technické vybavení muzea (vitríny, technické zázemí, apod.)
 • realizace doprovodných aktivit - další tématické výstavy, přednášky, besedy pro školy a skupiny, apod.
 • mzdové náklady zaměstnanců a spolupracovníků (i když hlavní je účast dobrovolníků)
 • a další náklady související s realizací (samotným provozem) muzea.

V současnosti postupně shromažďujeme finanční prostředky na tyto účely. Naším cílem je v první fázi získat částku ve výši alespoň 20-30 miliónů korun (zejména kvůli pořízení pozemku, výstavbě nemovitosti a / nebo její rekonstrukci, ale i kvůli technickému vybavení, pořízení některých exponátů, apod.). Pomůžete nám? :-)

Pokud byste se rozhodli tento projekt podpořit, můžete tak učinit ve formě:

 

Navštivte samostatnou prezentaci projektu na

www.muzeumbible.cz

 

 

Fotogalerie vybraných exponátů,
které jsou součástí výstavy BIBLE VČERA, DNES a ZÍTRA a budou součástí Muzea a knihovny Bible

Všechny fotografie
Page generated in 0.2149 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál